CASE LIST

Cases in UK

  • Inglis v. Buttery3 AppCas 552
  • Caffin v. Aldridge [1895] 2 QB 366 [Summary]
  • Mottram Consultants Ltd v Bernard Sunley & Sons Ltd. [1975] 2 Lloyd’s Rep 197
  • Punjab National Bank v de Boinville [1992] 3 All ER 104
  • Mopani Copper Mines Plc v Millennium Underwriting Ltd. [2008] EWHC 1331 (Comm) [Full Text]